ชุดถังผสม – พาสเจอไรซ์

Description

ชุดถังผสม – พาสเจอไรซ์

swiss famous fake watches

เหมาะสำหรับผสมของเหลวของหนืดให้เป็นเนื้อเดียวกันพร้อมผ่านการฆ่าเชื้อเก็บรักษาวัตถุดิบให้ได้นานผ่านขั้นตอนการพาสเจอไรซ์  มีขนาดเริ่ม ตั้งแต่ 300 ลิตร 500 ลิตร 1,000 ลิตร ไปจนถึง 5,000 ลิตรหรือขนาดตามความต้องการของลูกค้า

                         
Copyright @ Brandex Directory Co.,Ltd. 2023